شرکت راهبران فولاد اصفهان در نظر دارد سنگ آهن تولیدی خود در معدن اسفندار را از طریق مزایده محدود به فروش برساند. شرایط و اسناد مزایده از لینک زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

مشاهده شرایط و اسناد مزایده