اسناد مناقصه پیمانکاری "آماده سازی، حفاری، آتشباری، استخراج، بارگیری، حمل و دپو 740,000 تن باطله و کلوخه سنگ آهن" از لینک زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

دریافت اسناد مناقصه