اصلاحیه اسناد مناقصه تامین تجهیزات و اجرای شبکه برق 130 کیلووات جهت برق رسانی داخل معدن سنگ آهن اسفندار از لینک زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

دریافت اسناد مناقصه