سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در خصوص انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت ها و بانک های دولتی نوشت: انتشار عمومی صورتهای مالی شرکت ها و بانک های دولتی همچنان ادامه دارد ما میراث دار کسری ها و بی انضباطی ها هستیم. اما مسیر جدیدی را گشوده ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد.

پ . ن : ناترازی بانکی که به دولت تکیه دارد هیچ ریسکی را متوجه مردم و سپرده گذاران نمی کند.

بازدید : 534
31 شهریور 1400 ساعت 09:36 ق.ظ